Home > VOV phỏng vấn Nexco

VOV phỏng vấn Nexco

 Đài VOV giao thông có cuộc phỏng vấn phim cách nhiệt Nexco trong chuyên mục lựa chọn tiêu dùng (ngày 19/12/2017)