Home > > Uncategorized > NGR 30

NGR 30

16/06/2012

NGR 30 NGR  30

- Phim có màu ánh bạc, độ xuyên sáng và phản gương vừa phải, khả năng cách nhiệt tốt.

- Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn trước. Vị trí khác: Kính sườn sau, hậu.

- Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới có yêu cầu tầm nhìn vừa phải, độ cách nhiệt tốt.

Xem thêm chi tiết tại bảng thông số phim