Home > > Thông tin hữu ích > Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của phim cách nhiệt

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của phim cách nhiệt

01/08/2012

Tser Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của phim cách nhiệt

   Tác dụng của phim cách nhiệt mang lại rất nhiều như: Chống nóng, tiết kiếm nặng lượng, ngăn tia UV … Vậy nguyên lý hoạt động của phim cách nhiệt thế nào? Có nên dán phim cách nhiệt không?

   Phim cách nhiệt là loại phim được dán lên kính với mục đích chính là loại bỏ nhiệt từ mặt trời từ bên ngoài vào bên trong. Nhiệt từ mặt trời truyền đến bề mặt kính dán phim sẽ chia làm ba phần: Nhiệt phản xạ, nhiệt hấp thụ, nhiệt truyền qua trực tiếp. Phim cách nhiệt loại bỏ nhiệt theo hai nguyên lý đó là: Phản xạ nhiệt, hấp thụ nhiệt.

1/ Nguyên lý phản xạ nhiệt:

   Nhiệt từ mặt trời truyền đến bề mặt phim sẽ được phản xạ ra bên ngoài môi trường. Lượng nhiệt này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Qua đó phim sẽ giúp giảm lượng nhiệt truyền từ bên ngoài vào bên trong. Thông thường, hệ số phản gương (phản xạ ánh sáng) sẽ tương đương với hệ số phản nhiệt. Hệ số phản nhiệt được ký hiệu là SER (Solar Energy Reflectance).

2/ Nguyên lý hập thụ nhiệt:

   Nhiệt từ  mặt trời truyền đến bề mặt phim sẽ được phim hấp thụ trên bề mặt. Lượng nhiệt này sẽ được bức xạ và khuếch tán ra môi trường bên ngoài một phần. Tỉ lệ phần nhiệt được khuếch tán ra bên ngoài phụ chủ yếu vào mức độ lưu thông không khí ở bên ngoài. Không khí bên ngoài chuyển động càng nhiều thì lượng nhiệt được khuếch tán ra bên ngoài càng nhiều. Vì vậy, khi xe chuyển động (tạo chuyển động với không khí bên ngoài nhiều), phim cách nhiệt sẽ loại bỏ được nhiệt ra bên ngoài nhiều hơn. Hệ số hấp thụ nhiệt được ký hiệu là SEA ( Solar Energy Absorbtance). Đây là lý do vì sao kính dán phim thường nóng hơn kính chưa dán phim do phim có hệ số hấp thụ nhiệt cao hơn kính.

   Với kính trắng 3mm chưa dán phim, lượng nhiệt hấp thụ và phản xạ rất ít, lượng nhiệt chủ yếu được truyền trực tiếp qua kính vào bên trong gây cảm giác nóng rát da và không được loại bỏ ra bên ngoài. Phim cách nhiệt không những làm giảm lượng nhiệt truyền qua trực tiếp để làm giảm cảm giác nóng rát mà còn loại bỏ hoàn toàn được một phần nhiệt đáng kể ra hẳn bên ngoài so với kính trắng 3mm . Lượng nhiệt tổng thể được loại bỏ ra bên ngoài được ký hiệu là TSER (Total Solar Energy Rejected).


 

None found.