Home > Thi công chuyên nghiệp

Thi công chuyên nghiệp

1. Phòng dán kín máy lạnh: Các cơ sở của phim Nexco đều đạt chuẩn có phòng dán kín máy lạnh. Phòng dán kín sẽ đảm bảo tốt nhất điều kiện thi công, việc thi công không bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa gió, quá nắng nóng. Phòng dán sẽ giảm thiếu tối đa bụi trong không khí để chất lượng thi công tốt hơn.

Nếu không có phòng dán thì kết quả thi công khó thể đạt tốt nhất, hoặc không thể thi công nếu gặp trời mưa gió to.

92 Thach ban 2021 them 2 co so 720x799 Thi công chuyên nghiệp

2. Thợ thi công chuyên nghiệp (chỉ dán phim): Thợ dán phim Nexco được đào tạo và làm chuyên nghiệp dán phim (chỉ thi công dán phim, không làm ngành nghề khác). Vì vậy, thợ có tay nghề cao và mang tính chuyên nghiệp. Phim Nexco không có thợ học việc làm xe cho khách hàng.

Nếu các cơ sở thi công không chuyên (thợ làm nhiều việc), hoặc cho thợ học việc dán thì chất lượng thi công khó đạt tốt.

3. Một số hình ảnh thi công xe:

1a Thi công chuyên nghiệp

 

447b 80 phan tram Thi công chuyên nghiệp

 

129 Thi công chuyên nghiệp

 

141 Thi công chuyên nghiệp

 

218 Thi công chuyên nghiệp

 

S 400 24 7 20 Thi công chuyên nghiệp