Home > Phòng dán kín máy lạnh

Phòng dán kín máy lạnh

Các cơ sở của phim Nexco đều đạt chuẩn có phòng dán kín máy lạnh. Phòng dán kín sẽ đảm bảo tốt nhất điều kiện thi công, việc thi công không bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa gió, quá nắng nóng. Phòng dán sẽ giảm thiếu tối đa bụi trong không khí để chất lượng thi công tốt hơn.

Nếu không có phòng dán thì kết quả thi công khó thể đạt tốt nhất, hoặc không thể thi công nếu gặp trời mưa gió to.anh 4 co so OF co chu cs4a Phòng dán kín máy lạnh

 

Một số hình ảnh thi công xe trong phòng kín:

1a Phòng dán kín máy lạnh

 

447b 80 phan tram Phòng dán kín máy lạnh

 

129 Phòng dán kín máy lạnh

 

141 Phòng dán kín máy lạnh

 

218 Phòng dán kín máy lạnh

 

S 400 24 7 20 Phòng dán kín máy lạnh