Home > > Phim cách nhiệt dùng cho nhà kính > SV 30

SV 30

08/06/2014

SV 30 SV 30  

   Phim có màu ánh bạc, độ xuyên sáng vừa phải, tính phản gương cao, độ cách nhiệt và độ bền rất tốt.

- Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới có yêu cầu tầm nhìn vừa phải, độ bền và cách nhiệt cao.

Xem thêm chi tiết tại bảng thông số phim