Home > > Phim cách nhiệt dùng cho nhà kính > SV 15

SV 15

11/12/2012

SV 15 SV 15

   Phim có màu ánh bạc trắng, độ phản gương rất cao, độ xuyên sáng thấp, độ cách nhiệt và độ bền rất tốt

 Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới có yêu cầu tầm nhìn ít, độ bền và cách nhiệt rất cao.

Xem thêm chi tiết tại bảng thông số phim