Home > > Phim cách nhiệt dùng cho nhà kính > BS 25

BS 25

15/12/2014

BS 25 BS 25

Phim có mặt trong màu đen sậm (không phản gương), mặt ngoài màu ánh bạc, độ xuyên sáng tương đối thấp, tạo không gian riêng tư tốt, độ bền tốt.

– Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn trước, sau, hậu.

 - Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nơi không yêu cầu tầm nhìn nhiều, tạo chút hiệu ứng phản gương mặt ngoài.

Xem thêm chi tiết tại bảng thông số phim