Home > > Phim cách nhiệt dùng cho nhà kính > BK 35

BK 35

11/12/2012

BK 35 BK 35

+ Phim có màu đen nhạt, độ xuyên sáng vừa phải, không có tính phản gương, độ bền tốt.

 - Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn trước. Vị trí khác: Sườn sau, hậu.

 - Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới có yêu cầu tầm nhìn tốt, không tạo hiệu ứng phản gương.

 Xem thêm chi tiết tại bảng thông số phim