Home > > Phim cách nhiệt dùng cho nhà kính > BK 20

BK 20

15/01/2013

BK 20 BK 20

    Phim có màu đen sậm, độ xuyên sáng thấp, tạo không gian riêng tư tốt, không có tính phản gương, độ bền tốt.

– Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn sau, hậu.

 - Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới không yêu cầu tầm nhìn nhiều, không tạo hiệu ứng phản gương.

Xem thêm chi tiết tại bảng thông số phim