Home > > Phim cách nhiệt, chống nắng nóng cho ô tô > E 35

E 35

06/08/2012

E 35 E 35

- Phim có màu ánh bạc, độ xuyên sáng và phản gương vừa phải, khả năng cách nhiệt và độ bền tốt.

- Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn trước. Vị trí khác: Kính sườn sau, hậu.

- Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới có yêu cầu tầm nhìn, độ bền và cách nhiệt tốt.

Xem thêm chi tiết tại bảng thông số phim