Home > > Phim cách nhiệt, chống nắng nóng cho ô tô > E 20

E 20

08/06/2014

E 20 E 20

    Phim có màu ánh bạc, độ xuyên sáng thấp, có tính phản gương, tạo không gian riêng tư tốt, độ cách nhiệt và độ bền rất tốt.

- Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn sau, hậu.

- Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới có yêu cầu tầm nhìn vừa phải, độ bền và cách nhiệt tốt.

Xem thêm chi tiết tại bảng thông số phim