Home > Kho Phim

Kho Phim

Phim cách nhiệt NEXCO không phải nhập qua bất kỳ đại lý nào tại Việt Nam hay trên thế giới mà nhập trực tiếp từ nhà máy sản xuất phim lớn nhất Hàn Quốc. Đây là lợi thế rất lớn mà hầu như các hãng phim khác tại Việt Nam không có. Đây chính là lý do phim Nexco vẫn có chất lượng rất cao cấp nhưng giá lại rất cạnh tranh so với phim cao cấp khác.

Chúng tôi có thể nhập hàng với số lượng rất lớn trên một đơn hàng, số lượng lên tới hàng vài 100 cuộn ( trên 5000 m2) để có giá ưu đãi.

Ngoài việc lắp đặt trực tiếp cho khách hàng, chúng tôi còn phân phối cho các đại lý trên toàn quốc.

Kho 1 Kho Phim

Kho hàng 1: ~150 cuộn (6.750 m2)

kho 2 Kho Phim

Kho hàng 2: ~40 cuộn (1.800 m2)

kho 3 Kho Phim

Kho hàng 3: ~40 cuộn (1.800 m2)

kho 4 Kho Phim

Kho hàng 4: ~40 cuộn (1.800 m2)

Kho 5 Kho Phim

Kho hàng 5: ~20 cuộn (900 m2)

Kho 6 Kho Phim

Kho 6

Kho 7 Kho Phim

Kho 7

Kho 8 Kho Phim

Kho 8

Kho 9 Kho Phim

Kho 9