Home > Giới thiệu

Giới thiệu

 

92 Thach Ban Giới thiệu

Mặt bằng công ty

Phim cách nhiệt nhãn hiệu Nexco được phân phối duy nhất bởi Công Ty CP TM, DV và Xây Dựng Đức Hiệp. Phim được sử dụng những mã sản phầm đạt tiêu chuẩn tới những sản phẩm có chất lượng đẳng cấp vượt trội.

   Địa chỉ công ty : Số 92 Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội.