Home > Giới thiệu

Giới thiệu

Phim cách nhiệt Nexco được đặt những mã hàng cao cấp tại những nhà máy sản xuất phim lớn bên Hàn Quốc từ năm 2012 tới nay. Phim Nexco được chúng tôi tự tạo dựng thương hiệu tại Việt Nam và đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại cục sở hữu trí tuệ. Vì vậy, phim cách nhiệt Nexco có chất lượng tốt mà giá cạnh tranh. Xem giấy chứng nhận tại đây: http://nexco.com.vn/giay-chung-nhan/.