Home > Giới thiệu

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển.

Phim cách nhiệt Nexco được Công ty chúng tôi đặt hàng từ những nhà máy sản xuất phim lớn nhất bên Hàn Quốc từ năm 2012 tới nay. Phim Nexco được chúng tôi tự tạo dựng thương hiệu tại Việt Nam và đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại cục sở hữu trí tuệ.

Xem giấy chứng nhận tại đây: http://nexco.com.vn/giay-chung-nhan/.

2. Xứ mệnh của phim cách nhiệt Nexco

Xứ mệnh của phim Nexco là tạo một thương hiệu phim cách nhiệt có được niềm tin của khách hàng. Chúng tôi luôn cập nhật những sản phẩm công nghệ mới nhất, tốt nhất vào thị trường. Phim Nexco mang lại giá trị cho khách hàng nhiều hơn để chúng tôi phát triển tốt hơn.

3. Cơ sở vật chất: Các cơ sở của phim Nexco đều có trang bị tiêu chuẩn phòng dán kín, máy lạnh.

anh 4 co so OF co chu Giới thiệu