Home > Giới thiệu

Giới thiệu

Quá trình hình thành và phát triển.

Phim cách nhiệt Nexco được Cty chúng tôi đặt hàng từ những nhà máy sản xuất phim lớn bên Hàn Quốc từ năm 2012 tới nay. Phim Nexco được chúng tôi tự tạo dựng thương hiệu tại Việt Nam và đã được đăng ký bảo hộ tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

 

Xứ mệnh của phim cách nhiệt Nexco

Xứ mệnh của phim Nexco là tạo một thương hiệu phim cách nhiệt có được niềm tin của khách hàng bằng việc luôn luôn nâng cao chất lượng để phù hợp với nhu cầu khách hàng và tiêu chuẩn chất lượng tại thị trường Việt Nam. Phim Nexco luôn hướng tới việc mang giá trị cho khách hàng ngày một nhiều hơn để chúng tôi phát triển hơn.