Home > Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận

Nguồn gốc xuất xứ phim Nexco:  Sản xuất tại Hàn Quốc, thương hiệu Việt Nam

1. Giấy chứng nhận nhãn hiệu chính hãng: Phim cách nhiệt Nexco đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho Công ty CP TM, Dịch Vụ và Xây Dựng Đức Hiệp tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Vì vậy, công ty chúng tôi là đơn vị chính hãng phim cách nhiệt Nexco.

chung nhan mat 1 Giấy chứng nhận

Trang 1

chung nhan mat 2 Giấy chứng nhận

Trang 2

Tra cứu nhãn hiệu tại cục sở hữu trí tuệ: http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks?28&query=*:*

Tra cuu nhan hieu Nexco 2024 Giấy chứng nhận

 

2. Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (Certificate of Origin): CO FORM AK (hoặc KV). Đây là chứng chỉ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hòa tại nhà máy bên Hàn Quốc. Hàng được sản xuất tại Hàn Quốc và đạt tỉ lệ nội địa hóa (RVC) đạt chuẩn thì mới đạt tiêu chuẩn được cấp giấy chứng nhận này. Công ty chúng tôi đã nhập khẩu phim cách nhiệt từ rất lâu (từ năm 2012) và liên tục cho tới nay. Những lô hàng nhập về đều có CO đầy đủ.

* CO FORM AK (hoặc KV) từ Hàn Quốc năm 2023

CO L56 Nexco 899x1024 Giấy chứng nhận

CO L55 Nexco 892x1024 Giấy chứng nhận

CO L54 Nexco 907x1024 Giấy chứng nhận

CO L53 Nexco 895x1024 Giấy chứng nhận

CO L52 Nexco 934x1024 Giấy chứng nhận

CO L51 Nexco 942x1024 Giấy chứng nhận

CO L50 Nexco 880x1024 Giấy chứng nhận

* CO FORM AK từ Hàn Quốc năm 2022

CO L49 Nexco 817x1024 Giấy chứng nhận

CO L48 Nexco 899x1024 Giấy chứng nhận

CO L47 Nexco 885x1024 Giấy chứng nhận

CO L46 Nexco 944x1024 Giấy chứng nhận

CO L45 Nexco 814x1024 Giấy chứng nhận

CO L44 Nexco 786x1024 Giấy chứng nhận

CO L43 Nexco 815x1024 Giấy chứng nhận

* CO FORM AK từ Hàn Quốc năm 2021

CO Lan 42 Nexco 818x1024 Giấy chứng nhận

Lan 41 goc Nexco 816x1024 Giấy chứng nhận

Lan 40 goc mat 1 Nexco 847x1024 Giấy chứng nhận

Lan 39 goc Nexco 826x1024 Giấy chứng nhận

Lan 38 goc Nexco 837x1024 Giấy chứng nhận

CO Lan 37 Nexco 826x1024 Giấy chứng nhận

CO lan 36 Nexco 854x1024 Giấy chứng nhận

L35 CO NEXCO Giấy chứng nhận

* CO FORM AK từ Hàn Quốc năm 2020

L33 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L31 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L30 CO NEXCO Giấy chứng nhận

 

* CO FORM AK từ Hàn Quốc năm 2019

L28 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L27 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L24 CO NEXCO Giấy chứng nhận

 

* CO FORM AK từ Hàn Quốc năm 2018

L23 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L22 CO NEXCO Giấy chứng nhận

 L21 CO NEXCO Giấy chứng nhận

* CO FORM AK từ Hàn Quốc năm 2017 L20 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L19 CO NEXCO Giấy chứng nhận

 

* CO FORM AK từ Hàn Quốc năm 2016

L18 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L17 CO NEXCO Giấy chứng nhận

* CO FORM AK từ Hàn Quốc năm 2015

L14 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L13 CO NEXCO 50 phan tram sang Giấy chứng nhận

 

* CO FORM AK từ Hàn Quốc năm 2014

L12 CO NEXCO 768x1024 Giấy chứng nhận

L11 CO NEXCO Giấy chứng nhận

 

L10 CO NEXCO 768x1024 Giấy chứng nhận

 L9 CO NEXCO 756x1024 Giấy chứng nhận

L8 CO NEXCO 756x1024 Giấy chứng nhận

 

* CO FORM AK từ Hàn Quốc năm 2013

L7 CO NEXCO 50 phan tram sang Giấy chứng nhận

* CO FORM AK từ Hàn Quốc năm 2012

L6 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L5 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L4 CO NEXCO 730x1024 Giấy chứng nhận

L3 CO NEXCO 750x1024 Giấy chứng nhận