Home > Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận

Nguồn gốc xuất xứ phim Nexco:  Sản xuất tại Hàn Quốc, thương hiệu Việt Nam

1. Giấy chứng nhận nhãn hiệu chính hãng: Phim cách nhiệt Nexco đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho Công ty CP TM, Dịch Vụ và Xây Dựng Đức Hiệp tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Vì vậy, công ty chúng tôi là đơn vị chính hãng phim cách nhiệt Nexco.

chung nhan mat 1 Giấy chứng nhận

Trang 1

chung nhan mat 2 Giấy chứng nhận

Trang 2

Tra cứu nhãn hiệu tại cục sở hữu trí tuệ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

Tra cuu nhan hieu Nexco Giấy chứng nhận

 

2. Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (Certificate of Origin): CO FORM AK. Đây là chứng chỉ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hòa tại nhà máy bên Hàn Quốc. Hàng được sản xuất tại Hàn Quốc và đạt tỉ lệ nội địa hóa (RVC) đạt chuẩn thì mới đạt tiêu chuẩn được cấp giấy chứng nhận này. Công ty chúng tôi đã nhập khẩu phim cách nhiệt từ rất lâu (từ năm 2012) và liên tục cho tới nay. Những lô hàng nhập về đều có CO đầy đủ.

* CO FORM AK năm 2021

L35 CO NEXCO Giấy chứng nhận

* CO FORM AK năm 2020

L33 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L31 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L30 CO NEXCO Giấy chứng nhận

 

* CO FORM AK năm 2019

L28 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L27 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L24 CO NEXCO Giấy chứng nhận

 

* CO FORM AK năm 2018

L23 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L22 CO NEXCO Giấy chứng nhận

 L21 CO NEXCO Giấy chứng nhận

* CO FORM AK năm 2017 L20 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L19 CO NEXCO Giấy chứng nhận

 

* CO FORM AK năm 2016

L18 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L17 CO NEXCO Giấy chứng nhận

* CO FORM AK năm 2015

L14 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L13 CO NEXCO 50 phan tram sang Giấy chứng nhận

 

* CO FORM AK năm 2014

L12 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L11 CO NEXCO Giấy chứng nhận

 

L10 CO NEXCO Giấy chứng nhận

 L9 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L8 CO NEXCO Giấy chứng nhận

 

* CO FORM AK năm 2013

L7 CO NEXCO 50 phan tram sang Giấy chứng nhận

* CO FORM AK năm 2012

L6 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L5 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L4 CO NEXCO Giấy chứng nhận

L3 CO NEXCO Giấy chứng nhận