Home > Gian hàng trên otofun

Gian hàng trên otofun

Phim cách nhiệt Nexco có gian hàng lâu đời trên diễn đàn otofun (từ những năm 2012 tới nay. Gian hàng đã có sự tin dùng và đánh giá của nhiều khách hàng thành viên. Đây là điều mà rất ít cơ sở phim nào có được. Khách hàng có thể xem gian hàng và đánh giá của các thành viên tại đây: https://www.otofun.net/threads/334771

phan hoi OF Gian hàng trên otofun

 

phan hoi OF 1 Gian hàng trên otofun

 

phan hoi OF 2 Gian hàng trên otofun