Home > Clip thử cách nhiệt, UV

Clip thử cách nhiệt, UV

1. Thử phim cách nhiệt với ánh nắng mặt trời: Cản nhiệt và phản xạ nhiệt

Phương pháp thử này thử trực tiếp phim với ánh nắng mặt trời, thử cả tính năng cản nhiệt và phản xạ nhiệt của phim

* Lưu ý: Thực tế kính ô tô bây giờ hầu như (trên 95%) tích hợp khả năng cản nhiệt bằng cách hấp thụ tia hồng ngoại (nhiệt). Nên sau khi dán thì phim phản xạ nhiệt mất đi tính năng phản xạ nhiệt nên giống phim hấp thụ nhiệt.

2. Thử phim cách nhiệt dán lên kính ô tô với ánh nắng mặt trời

3. Thử tính năng cản tia cực tím (tia UV) của phim cách nhiệt

 

4. Thử phim cách nhiệt trên đèn hồng ngoại: Cản nhiệt và phản xạ nhiệt.

Hiện có rất nhiều phương pháp thử phim cách nhiệt. Nhưng chủ yếu các phương pháp thử đó chỉ cho chúng ta biết tính năng cản nhiệt của phim. Phương pháp thử này của bên em rất đặc biệt vì ngoài việc biết tính năng cản nhiệt còn biết thêm tính năng phản xạ nhiệt của phim.

* Lưu ý: Thực tế kính ô tô bây giờ hầu như (trên 95%) tích hợp khả năng cản nhiệt bằng cách hấp thụ tia hồng ngoại (nhiệt). Nên sau khi dán thì phim phản xạ nhiệt mất đi tính năng phản xạ nhiệt nên giống phim hấp thụ nhiệt.