Uncategorized

NGR 30

NGR  30

- Phim có màu ánh bạc, độ xuyên sáng và phản gương vừa phải, khả năng cách nhiệt tốt. - Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn trước. Vị trí khác: Kính sườn sau, hậu. - Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới có yêu cầu...

Xem tiếp »