Phim cách nhiệt dùng cho nhà kính

BC 25

BC 25

Phim có màu trà nhạt, độ xuyên sáng thấp, tạo không gian riêng tư tốt, không có tính phản gương, độ bền tốt. – Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn trước, sau, hậu.  - Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nơi không yêu cầu tầm...

Xem tiếp »

BS 25

BS 25

Phim có mặt trong màu đen sậm (không phản gương), mặt ngoài màu ánh bạc, độ xuyên sáng tương đối thấp, tạo không gian riêng tư tốt, độ bền tốt. – Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn trước, sau, hậu.  - Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà...

Xem tiếp »

E 20

E 20

   Phim có màu ánh bạc, độ xuyên sáng thấp, có tính phản gương, tạo không gian riêng tư tốt, độ cách nhiệt và độ bền rất tốt. - Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn sau, hậu. - Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới...

Xem tiếp »

SV 30

SV 30

      Phim có màu ánh bạc, độ xuyên sáng vừa phải, tính phản gương cao, độ cách nhiệt và độ bền rất tốt. - Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới có yêu cầu tầm nhìn vừa phải, độ bền và cách nhiệt cao. Xem thêm chi tiết tại...

Xem tiếp »

CG 35

CG 35

+ Phim có màu xanh rêu nên có tính thẩm mỹ cao, độ xuyên sáng vừa phải, không có tính phản gương, độ bền tốt. - Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn trước. Vị trí khác: Sườn sau, hậu. - Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính:...

Xem tiếp »

BK 20

BK 20

    Phim có màu đen sậm, độ xuyên sáng thấp, tạo không gian riêng tư tốt, không có tính phản gương, độ bền tốt. – Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn sau, hậu.  - Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới không yêu cầu tầm...

Xem tiếp »

SV 15

SV 15

   Phim có màu ánh bạc trắng, độ phản gương rất cao, độ xuyên sáng thấp, độ cách nhiệt và độ bền rất tốt  Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới có yêu cầu tầm nhìn ít, độ bền và cách nhiệt rất cao. Xem thêm chi tiết tại bảng...

Xem tiếp »

BK 35

BK 35

+ Phim có màu đen nhạt, độ xuyên sáng vừa phải, không có tính phản gương, độ bền tốt.  - Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn trước. Vị trí khác: Sườn sau, hậu.  - Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới có yêu cầu tầm...

Xem tiếp »

E 35

E 35

- Phim có màu ánh bạc, độ xuyên sáng và phản gương vừa phải, khả năng cách nhiệt và độ bền tốt. - Vị trí sử dụng tối ưu cho ô tô: Kính sườn trước. Vị trí khác: Kính sườn sau, hậu. - Vị trí sử dụng tối ưu cho nhà kính: Những nới...

Xem tiếp »