Phim cách nhiệt, chống nắng nóng cho ô tô

Mã NX 05

Phim Nexco NX 05. Ngoài nhìn vào rất xanh và không thấy gì. Trong nhìn ra rất thật màu và rõ nét.

Xem tiếp »

Phim phản xạ nhiệt và phim hấp thụ nhiệt

Phim phản xạ nhiệt và phim hấp thụ nhiệt

Phim cách nhiệt trên thị trường có rất nhiều loại. Có nhiều cách phân loại phim như dựa theo công nghệ sản xuất, theo xuất xứ, theo hãng phim …Cách nhiệt là chức năng chính của phim cách nhiệt, ở bài này tôi sẽ phân chia các loại phim dựa theo nguyên lí cách...

Xem tiếp »