Home > Bảo hành

Bảo hành

 Phim được bảo hành đối với các trường hợp bong tróc, rạn  nứt, bạc màu.Thời gian BH: 05-10 năm tùy từng mã phim.

phieu bh 2 mat 29 6 15 Bảo hành