Home > Bảo hành

Bảo hành

1. Các lỗi được bảo hành: Bảo hành trong tất cả các lỗi của phim nguyên bản và lỗi thi công như bong, rộp, bạc màu, mất hay giảm thông số cách nhiệt … Khách hàng có thể kiểm tra thông số cách nhiệt trong thời gian bảo hành.

2. Thời gian bảo hành: Từ 7-10 năm tùy từng mã sản phẩm.

3. Phiếu, tem bảo hành: - Các xe dán phim Nexco đều có phiếu bảo hành chính hãng (xem ảnh dưới)

Tem phieu BH Bảo hành

4. Địa chỉ bảo hành: Phim Nexco có nhiều cơ sở rõ ràng, lâu năm để khách hàng tới bảo hành nếu cần. Khách hàng có thể tới bất cứ cơ sở hoặc đại lý nào của phim Nexco để được bảo hành mặc dù dán ở cơ sở khác. Xem chi tiết các cơ sở tại đây: http://nexco.com.vn/dai-ly/