Home > Bảo hành

Bảo hành

1. Các lỗi được bảo hành: Bảo hành trong tất cả các lỗi của phim nguyên bản và lỗi thi công như bong, rộp, bạc màu, mất hay giảm thông số cách nhiệt … Khách hàng có thể kiểm tra thông số cách nhiệt trong thời gian bảo hành.

2. Thời gian bảo hành: Từ 7-10 năm tùy từng mã sản phẩm.

3. Phiếu, tem bảo hành: - Các xe dán phim đều có phiếu bảo hành chính hãng (xem ảnh dưới)

Phieu BH 2 mat 18 11 21 Bảo hành

- Các xe dán cả xe sẽ được dán tem kim loại bảo hành (xem ảnh dưới).

20 8 20 up web Bảo hành

Tem bảo hành kim loại.

4. Địa chỉ bảo hành: Phim Nexco có nhiều cơ sở rõ ràng, lâu năm để khách hàng tới bảo hành nếu cần. Khách hàng có thể tới bất cứ cơ sở nào của phim Nexco để được bảo hành mặc dù dán ở cơ sở khác. Hiện phim Nexco có 3 cơ sở chính hãng tại Hà Nội. Xem chi tiết các cơ sở tại đây: http://nexco.com.vn/dai-ly/