Home > Bảo hành

Bảo hành

Phim Nexco được bảo hành đối với các trường lỗi của phim như  bong, rộp, bạc màu. Thời gian BH: 07-10 năm tùy từng mã phim.

Phim Nexco có nhiều cơ sở rõ ràng, lâu năm để khách hàng tới bảo hành nếu cần. Khách hàng có thể tới bất cứ cơ sở nào của phim Nexco để bảo hành mặc dù dán ở cơ sở khác.

Xem chi tiết các cơ sở tại đây: http://nexco.com.vn/dai-ly/

phieu bh 2 mat 29 6 15 Bảo hành

Phiếu bảo hành

20 8 20 up web Bảo hành

Tem bảo hành kim loại.

 

Một số phim kém chất lượng sau một thời gian sử dụng sẽ bị rộp và bạc màu như dưới đây.  Khách hàng sử dụng phim cách nhiệt Nexco sẽ yên tâm không bị tình trạng này.

52 gach chu moi Bảo hành

 

59a chu gach moi Bảo hành