Home > Giá dán phim ô tô

Giá dán phim ô tô

Bảng giá trọn gói phim dán kính cách nhiệt, chống nắng nóng cho ô tô con (4-7 chỗ):

gia le xe con 27 01 23 71 phan tram Giá dán phim ô tô

1. Gói đặc biệt: Dùng dòng phim cao cấp nhất. BH 10 năm.
2. Gói tiêu chuẩn: Kính lái dùng giống gói đặc biệt. Kính sườn và hậu gói tiêu chuẩn cách nhiệt ít hơn và bảo hành ngắn hơn gói đặc biệt. BH 07-10 năm
3. Gói phổ thông: Cách nhiệt và bảo hành ít hơn gói đặc biệt. BH 07 năm

+ Giá không phát sinh gì, giá đã bao gồm hỗ trợ miễn phí bóc và vệ sinh keo phim cũ (nếu có).

+ Xem thông số các mã tại đây: http://nexco.com.vn/bang-thong-so-phim/ . Xem ảnh các mã phim tại đây: http://nexco.com.vn/anh-mau-phim/