Home > Thông số, ảnh mẫu

Thông số, ảnh mẫu

1/ Thông số kỹ thuật phim

* Bảng thông số kỹ thuật phim cách nhiệt NEXCO cho ô tô

bang thong so xe con 19 12 19 Thông số, ảnh mẫu

 

* Bảng thông số kỹ thuật phim cách nhiệt NEXCO cho nhà kính

bang thong so phim nha kinh 16 11 19 Thông số, ảnh mẫu

* Diễn giải thông số kỹ thuật phim:
+ SET (Solar Energy Transmittance): Hệ số năng lượng mặt trời truyền qua trực tiếp.
Hệ số này càng cao thì nhiệt lượng trong ánh nắng mặt trời truyền qua trực tiếp càng nhiều.
Hệ số này càng thấp càng tốt.

+ SEA ( Solar Energy Absorbtance): Hệ số năng lượng mặt trời hấp thụ.
Hệ số này càng cao thì nhiệt lượng trong ánh nắng mặt trời hấp thụ lên phim càng nhiều.

+ SER (Solar Energy Reflectance): Hệ số năng lượng mặt trời phản xạ.
Hệ số này càng cao thì nhiệt lượng bị phản xạ lại càng nhiều. Hệ số này càng cao càng tốt.

+ VLT (Visible Light Transmittance): Hệ số ánh sáng nhìn thấy truyền qua (độ xuyên sáng).
Hệ số này càng cao cho ta tầm nhìn càng tốt. Hệ số này càng thấp thì tầm nhìn càng hạn chế nhưng lại có khả năng giảm chói càng tốt. Phim dùng cho kính lái nên có độ xuyên sáng (VLT) lớn hơn 70%, phim dùng cho kính sườn trước ô tô nên có VLT lớn hơn 25% để ít ảnh hưởng tới tầm nhìn người lái.

+ VLR-ext (Visible Light Reflectance – Exterior): Hệ số phản xạ ánh sáng nhìn thấy bên ngoài:
Thông thường, hệ số này càng cao sẽ giúp hệ số SER càng cao.

+ VLR-int (Visible Light Reflectance – Interior): Hệ số phản xạ ánh sáng nhìn thấy bên trong:
Phim dùng cho kính lái nên có chỉ số VLR-int nhỏ hơn 10% để ít ảnh hưởng tới tầm nhìn người lái.

+ UVT (Ultraviolet Light Transmitance): Hệ số tia cực tím (tử ngoại) truyền qua.
Hệ số này càng thấp càng tốt.

+ TSER (Total Solar Energy Rejected): Hệ số tổng năng lượng mặt trời bị loại bỏ:
Đây là hệ số tổng hợp quan trọng nhất để đánh giá khả năng cách nhiệt của phim. Hệ số này càng cao, khả năng loại bỏ nhiệt lượng từ mặt trời của phim càng tốt.
Hệ số này luôn lớn hơn hệ số SER và nhỏ hơn 1.
0 < SER < TSER < 1

2/ Mẫu phim

* Mẫu phim cho ô tô dán lên kính

Mau phim o to nhin tu ngoai 19 12 19 Thông số, ảnh mẫu

mau phim o to tu trong ra 19 12 19 Thông số, ảnh mẫu

 

* Mẫu phim cho nhà kính