Home > Thông số, ảnh mẫu

Thông số, ảnh mẫu

Xem các clip thử thông số phim cách nhiệt tại đây: http://nexco.com.vn/?p=2530

1/ Phim cách nhiệt cho ô tô

1.1 Bảng thông số kỹ thuật phim cách nhiệt NEXCO cho ô tô.bang thong so xe con 9 6 21 90 phan tram Thông số, ảnh mẫu

1.2 Diễn giải thông số kỹ thuật phim:

- SEC (Solar Energy Cut): Hệ số cản nhiệt trực tiếp. Hệ số này càng cao thì phim chống nắng rát da khi nắng chiếu càng tốt. Hệ số này luôn bằng tổng hệ số nhiệt hấp thụ và hệ số nhiệt phản xạ. Nghĩa là SEC = SEA + SER. Muốn hệ số SEC cao thì chọn loại phim có chỉ số IRR cao và VLT thấp. Chỉ số IRR và VLT dễ dàng đo được bằng máy phổ biến hiện nay.

- SEA ( Solar Energy Absorbtance): Hệ số hấp thụ nhiệt.
Hệ số này càng cao thì nhiệt lượng trong ánh nắng mặt trời hấp thụ lên phim càng nhiều.

- SER (Solar Energy Reflectance): Hệ số phản xạ nhiệt.
Hệ số này càng cao thì nhiệt lượng bị phản xạ trực tiếp ra ngoài càng nhiều. Hệ số này càng cao càng tốt.

- SET (Solar Energy Transmittance): Hệ số nhiệt truyền qua trực tiếp.
Hệ số này càng cao thì nhiệt lượng trong ánh nắng mặt trời truyền qua trực tiếp càng nhiều.
Hệ số này càng thấp càng tốt.

- IRR (Infrared Rejection): Hệ số loại bỏ tia hồng ngoại. Thông số này máy thường đo được. Mặc dù IRR có liên quan tới độ cách nhiệt của phim nhưng không phải là chỉ số cách nhiệt của phim như mọi nơi thường quảng cáo. IRR cao sẽ giúp phim cách nhiệt hiệu quả hơn. Nếu hai phim có chỉ số VLT bằng nhau thì phim nào có IRR cao hơn thì chỉ số SEC cao hơn

- VLT (Visible Light Transmittance): Hệ số truyền sáng.
Hệ số này càng cao thì nhìn càng sáng. Hệ số này nên ở mức vừa phải để vừa đảm bảo quan sát, vừa kín đáo, cách nhiệt tốt.

- VLR-ext (Visible Light Reflectance – Exterior): Hệ số phản xạ ánh sáng bên ngoài:
Hệ số này càng cào thì càng tạo ảnh (bóng) khi nhìn từ bên ngoài.

- VLR-int (Visible Light Reflectance – Interior): Hệ số phản xạ ánh sáng bên trong:
Hệ số này càng cào thì càng tạo ảnh (bóng) khi nhìn từ bên trong .

- UVR (Ultraviolet Rejection): Hệ số loại bỏ tia cực tím (tử ngoại):
Hệ số này càng cao càng tốt. Tia này gây hại da, bạc nội thất nhưng lại hầu như không mang nhiệt.

- TSER (Total Solar Energy Rejection): Hệ số loại bỏ nhiệt tổng thể:

Thông số này cho biết lượng nhiệt được loại bỏ ra ngoài khoang xe. Nhưng thông số TSER có thể thay đổi (tăng) khi xe di chuyển so với xe đỗ tại chỗ. Những phim dòng hấp thụ nhiệt và dòng phản xạ nhiệt thường có chỉ số SEC tương đương nhưng phim phản xạ nhiệt có chỉ số TSER cao hơn.

1.3 Mẫu phim cho ô tô dán lên kính

Mau phim o to tu trong ra 30 11 20 Thông số, ảnh mẫu

Mau phim o to tu ngoai vao 30 11 20 Thông số, ảnh mẫu

 

2/ Phim cách nhiệt cho nhà kính:

2.1 Bảng thông số kỹ thuật phim cách nhiệt NEXCO cho nhà kính

bang thong so phim nha kinh 13 7 21 80 phan tram Thông số, ảnh mẫu