Home > Ảnh mẫu phim

Ảnh mẫu phim

Lưu ý: Mẫu phim lên ảnh có thể khác với thực tế tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng và góc chụp. Khách hàng nên cho chúng tôi biết rõ nhu cầu để được tư vấn mã phù hợp nhất, hoặc xem thêm phần tư vấn chọn phim tại đây: http://nexco.com.vn/tu-van-chon-phim/ 

1. Mẫu phim ô tô dán lên kính

Mau phim o to tu trong ra 30 11 20 Ảnh mẫu phim

Mau phim o to tu ngoai vao 30 11 20 Ảnh mẫu phim

2. Mã phim dán thực tế lên xe.

2.1. Mã phim NC 20, NC 05: NC 20 có màu đen vừa, ngoài nhìn vào trong thấy mờ mờ. NC 20 phù hợp cho dán sườn trước và hậu. NC 05 có màu đen đậm, ngoài không thấy trong mang lại hiệu quả kín đáo tuyệt đối. NC 05 phù hợp với sườn sau.

2.2. Mã phim NS 20: Mẫu NS 20 có màu bên ngoài ánh bạc nhẹ. Bên ngoài nhìn vào trong thấy mờ mờ.

NS 20 2 Ảnh mẫu phim

NS 20 1 Ảnh mẫu phim

2.3. Mã phim NX 25 và NX 05: Hai mã này có màu ánh xanh tím khi nhìn từ ngoài vào, còn khi nhìn từ trong ra có màu tự nhiên. Mã NX 25 ngoài nhìn vào trong thấy mờ mờ. Mã NX 05 thì ngoài nhìn vào không thấy gì.

25 8 20 NX 25 xanh ko spot co chu Ảnh mẫu phim

NX Porchce 25 25 1 21 co100 cl 30 Ảnh mẫu phim

Mã NX 25

NX 25 8 7 20 a Ảnh mẫu phim

 Mã NX 25

NX 25 tu trong ra 2 6 20 Ảnh mẫu phim

 

2.4. Mã phim CT 20: Màu và độ tối tương tự NC 20

2.5. Mã phim BC 05: Màu và độ tối tương tự mã NC 05

2.6. Mã phim CS 20: Màu và độ tối tương tự mã NS 20

2.7. Mã phim NC 55:

2.8. Mã phim NC 40: